Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadsund skole
Mobil menu

Skolestart

Indskoling
Børnehaveklassen - 3. klasse kaldes tilsammen indskolingsafdelingenÅret i børnehaveklassen kan bl.a. betragtes som et tilvænningsår, hvor barnet vænnes til de nye omgivelser, til lokalernes indretning og til måden man „arbejder" på, og derved langsomt gøres parat til den mere indlæringsprægede undervisning fra starten af 1. klasse. Derfor er børnehaveklassen præget af brede aktiviteter med både leg, social tilpasning og indlæring.

I indskolingsafdelingen planlægges hvert år en række aktiviteter, hvor børnene er sammen i grupper på tværs af klasserne, så man prøver at arbejde sammen med andre aldersgrupper, og hvor man oplever nødvendigheden af at hjælpe hinanden.

Når vi sammensætter de nye børnehaveklasser, forsøger vi selvfølgelig at gøre det, så de hver for sig bliver så velfungerende som muligt. Da der er mange hensyn at tage, og da vi ikke kender børnene på forhånd kan det ske, at vi får en klasse, der af den ene eller anden grund ikke fungerer så godt. Forældrene skal derfor være klar over, at børnehaveklassen er et observationsår, hvor vi i løbet af året tager klassedannelsen op til revision, og hvor der vil kunne ske ændringer, hvis vi skønner, at det vil være en fordel for den samlede årgang.

Ønsker og forventninger
Skolestarten er en af de markante begivenheder, som både børn og forældre ser frem til med glæde og forventning. Forældrene forventer, at skolen er et godt sted at være. - Et sted hvor børnene i et trygt miljø og gode rammer - vil trives socialt og samtidig få en god faglig indlæring af kvalificerede lærere. Skolen vil naturligvis forsøge at leve op til disse berettigede forventninger efter retningslinier, som er udstukket i folkeskoleloven og inden for de økonomiske rammer, som er fastlagt af byrådet.

For at det kan lykkes, er det imidlertid nødvendigt at forældrene deltager aktivt og yder deres bidrag i forbindelse med barnets skolegang. Her er det især nogle helt elementære men vigtige ting som forældrene kan hjælpe med. Senest ved starten af 1. klasse forventer vi derfor: - at eleverne er selvhjulpne dvs. kan binde snørebånd m.v. - at eleverne ved, hvordan man begår sig i samlet flok: hensyn til andre, vente på ens tur, modtage kollektiv besked m.v. - at eleverne møder udhvilede og har fået morgenmad. - at skoletasken er pakket, med alt hvad der skal bruges den pågældende dag. - at såvel lektierne som madpakken er i orden. - at forældrene møder os med samme åbenhed og tillid, som forlanges af os, både med hensyn til faglighed og samarbejdsvilje. - at forældre og lærere gensidig kontakter hinanden om situationer .