Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadsund skole
Mobil menu

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

  1. Undervisningens ordning, elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning og elevernes placering i klasser

  2. Samarbejdet mellem skole og hjem

  3. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

  4. Arbejdets fordeling mellem lærerne

  5. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoler, udsendelse i praktik m.v.

Skolebestyrelsen godkender skolen budget, inden for de fastlagte rammer. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner og afgiver indstilling om forsøgs-og udviklingsarbejde.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Skolebestyrelsen udsender hvert år en årsberetning. Skolebestyrelsen indkalder hvert år forældrene til en drøftelse af årsberetningen og skolens virksomhed.