Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadsund skole
Mobil menu

Grundlag for skolens praksis

Grundlaget for skolens virke og pædagogiske praksis

Herunder finder du en oversigt over skolens værdier, principper og pædagogiske grundtanker. Dokumenter afspejler en række forventninger til elever, personale og forældre - samlet udgør de fundamentet for skolens virke.

Værdier: Engagement, Trivsel og Faglighed

Her finder du skolen værdigrundlag, som alle på skolen bakker op omkring. Om du er en ny elev, forældre eller personale forventer vi at du kan se dig selv ind i værdierne og aktivt bakker op omkring dem.

Udover vores værdier navigere vi efter vores Fælles Pædagogiske Fundament, som er udarbejdet på tværs af dagtilbud, skoler og PPR i Mariagerfjord Kommune.

Ordenregler (er under udarbejdelse i skolebestyrelse og elevråd, men ser pt ud som nedenfor) 

  • Omgangstonen og gensidig respektfuld i såvel ord som adfærd
  • Samarbejdet på Hadsund skole er med til at sikre, at alle lever op til intentionerne om god opførsel
  • Rygning er forbudt både inde og udeBehandles bøger, materialer og inventar m.m. ansvarsfuldt og erstatter derfor selv skader på disse ting
  • Opholder eleverne sig på skolen i skoletiden
  • Opholder eleverne sig i deres eget område indendørs
  • Er mobiltelefoner slukket i undervisningstiden. Ved gentagne overtrædelser inddrages mobiltelefonen
  • Bruger eleverne i afdeling A indefodtøj
  • Kastes der kun med sne på stadion
  • Er legepladsen for alle
  • Må man gerne løbe på løbehjul og rulleskøjter på legepladsens cykelsti, bare man husker at bruge sikkerhedsudstyr

Principper og politikker
"I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af." (Kilde: UVM)

I nedenstående dokumenter er der links til Hadsund skoles Principper og Politikker. Principperne er udarbejdet og revideres løbende i Skolebestyrelsen.