Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadsund skole
Mobil menu

SFO Praktiske Oplysninger

Pladsanvisning

SFO takster

SFO åbningstider

Pladsmoduler og åbningstider
Heldagsplads: 6.30 – 8.00 og 14.00 – 17.00 (fredag 11.45 – 16.00)
Morgenplads: 6.30 – 8.00

I skoleferier og på skolefri hverdage er SFO åben fra 6.30 til 17.00 (fredag 16.00). Morgenbørn passes i skoleferier og på skolefri dage kun i tidsrummet fra 6.30 til kl. 8.00.

OBS! SFO er lukket mellem jul og nytår fra og med d. 24. dec. til og med d. 1. jan. – SFO er desuden lukket grundlovsdag d. 5. juni.

Forældrebetalingen opkræves forud d. 1. i hver måned af forvaltningen. Sammen med den månedlige betaling opkræves der penge til frugtordningen pt. 50 kr. om måneden.

Indmeldelse, udmeldelse og ændring af pladsmodul sker på den digitale pladsanvisning. Indmeldelse kan ske til d. 1. og d. 15. i en måned. Udmeldelse sker med en måneds varsel og til d. 1. i en måned

Dagens rytme
06.30. SFO åbner på torvet.

07.00. Vi går på stuen hvor den enkelt årgang passes.

08.00. Skoledagen starter.

14.00. Skoledagen slutter. (fredag kl. 11.45)

14.00. SFO dagen starter med frugt og brød på SFO torvet.

14.15. Efter frugten er der ude tid.

Derefter er der tilbud om forskellige aktiviteter.

17.00. SFO lukker. (Fredag kl. 16.00).

Fremmødekontrol
Vi er en kontrolleret pasning, hvilket betyder, at vi hver dag skal føre kontrol med børnenes fremmøde. Det er derfor vigtigt, at forældrene giver besked i tilfælde af fravær. Det er også vigtigt at give besked, hvis børnene bliver hentet af andre, med mindre der ligger en fast aftale. Besked gives i AULA

Forældresamarbejde
En god dialog med forældrene er en af forudsætningerne for, at vi kan skabe en fornuftig hverdag for børnene.